top of page

האינדיקטור #1 שכל משקיע חייב להכיר

עקום התשואה הוא אחד האינדיקטורים הכלכליים הנחשקים ביותר, ויש סיבה טובה לכך- לדעתי, הוא מספק למשקיעים תובנות שימושיות לגבי המגמות הצפויות במשק, בשוק המניות ובשוק האג"ח. ובסוף היום, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת. רוב הפרשנויות לעקום התשואה בימים אלה - מתמקדות במה שקורה למשק, כאשר עקום התשואה משתטח ובסופו של דבר מתהפך. עקום תשואה הפוך נוטה להופיע בעיתות מיתון ומשבר חריף.

אז מהו למעשה עקום התשואה? מדובר על גרף אשר עוקב אחר הריבית המשולמת בעבור פקדונות ואג"ח ממשלת ארה"ב על בסיס זמן לפקיעה. התרשים שלהלן ממחיש את הנקודה די בברור:


בתמונה, ניתן לראות בתקופות זמן שונות כי אג"ח של ממשלת ארה"ב ל -10 Yנותן תשואה גבוהה יותר מזה ל -2 Y וזה ל-30 Y נותן תשואה גבוהה יותר מהאג"ח ל-10 Y, מצב זה מרמז על עקומת תשואה נורמלית עולה בשיפוע חיובי. המשמעות היא שככול שטווח הפדיון רחוק יותר המשקיע יקבל תשואה גבוהה יותר על כספו - דבר הגיוני וסביר. התרשים מוצג בצמוד למדד ה-S&P500 בכדי להמחיש את התנהגות המדד ביחס לעקום.


תפקידו של הבנק המרכזי


הבנק המרכזי משחק תפקיד מרכזי- כאשר הוא מעלה או מפחית את הצפי לעליית / ירידת הריבית או כאשר מבצע בפועל, הוא משפיע על הריבית הקצרה , כאשר ברוב המקרים עליות בריבית או בצפי שולחות תשואות לאורך כל העקום אך לא בהכרח. תשואות האג"ח מושפעות גם משינוי בטעמי המשקיעים אשר קונים או מוכרים את אותן אגרות החוב. ובמשקיעים אנחנו מתכוונים בעיקר לתאגידים כגון קרנות הפנסיה הגדולות אשר משקיעות טריליוני דולרים באג"ח ממשלתיות ויכולות להשפיע על שערו וכך גם על התשואות לאורך העקום (מחיר עולה = תשואה יורדת).


זהירות משבר בפתח


בתקופות טרום משברים עקום התשואה נוטה להשתטח ולהציג תשואה כמעט זהה עבור כל תקופת זמן שהיא. כאשר בזמני מיתון ומשבר נוטה להתהפך ואף להציג תשואות גבוהות יותר לטווחים הקצרים מאשר לארוכים (!) - דבר שנוגד כל הגיון. כפי שניתן לראות בתרשים הבא:אם נבחן כיצד השוק מגיב לעקומת תשואה הפוכה, ניתן לראות שהמשקיעים לא חשו מאוימים במיוחד על ידי התבנית השטוחה של עקומת התשואות. ולהיפך, מדד ה- S & P 500 הציג תשואות חיוביות ומוצקות בזמן שבו עקומת התשואות התהפכה ועד לתחילת המיתון. (למעט בועת ה-"דוט קום") בחודשים שלאחר היפוך עקומת התשואה. למעשה, התשואה הממוצעת בתקופה שבין היפוך עקום התשואות לבין תחילת המיתון היא + 15%, וזו בהחלט תשואה משמעותית.


אז למה המשקיעים לא בורחים כשהעקום מתהפך ?


הסיבה לתשואות חיוביות אלה, לדעתי, היא פשוטה: בזמן שעקום התשואות מתהפך, המיתון לא מגיע מיד. זה לוקח בממוצע 17 חודשים להאטה הכלכלית להתרחש, ובאותו זמן, המניות ממשיכות לעלות. ההיסטוריה מספרת לנו שכאשר עקום התשואות מתהפך, יחלפו כמה חודשים או אפילו שנים לפני המיתון הכלכלי הבא. והיסטוריה גם מראה כי בתקופות "טרום משבריות" , המניות נטו לרוב להציג תשואות חיוביות. על כן משקיעים רבים אינם נוטים לקשר בין צורת העקום להתנהלות השוק, אך במבט היסטורי ניתן לראות כי עקום התשואה התנהג באופן זהה להפליא לאורך השנים ועל כן הוא נחשב כיום לאינדיקטור החשוב ביותר עבור משקיעים גדולים וקטנים כאחד ואף עבור בנקים וממשלות שמייחסות חשיבות רבה לצורתו בזמן קביעת המדיניות.


השורה התחתונה למשקיעים


עקום תשואה שטוח או שלילי, באופן כללי, עשוי להצביע על סיכויי צמיחה שליליים למשקיע. להערכתי, סביר לצפות שצמיחה איטית ו / או שלילית ואינפלציה גבוהה יותר יבואו בחודשים שלאחר היפוך עקומת התשואות.

בימים אלו ניתן לראות כי העקום מתחיל להשתטח ומציג תשואות כמעט זהות לכל אורכו כאשר התשואה המקסימלית עומדת על 2.89% ל-30 Y והמינימלית על 2.12%, אך עדיין שומר על שיפוע חיובי ולא מתהפך.


רצוי ואף מומלץ להציץ בעקום התשואה מידי חודש, וברגע שצורתו מתהפכת לנהוג בעודף שמרנות.


עקום התשואה נכון להיום:
למעקב שוטף אחר עקום התשואה : https://www.stockcharts.com/freecharts/yieldcurve.php
Comments


bottom of page