top of page

תקנון ומדיניות פרטיות באתר

תקנון האתר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות והוא פונה לשני המינים.

המשך הגלישה והשימוש באתר, לרבות קנייה באתר, מהווה הסכמתך לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון.

תקנון זה מהווה הסכם מחייב בינך (להלן: "המשתמש") לבין פיורד השקעות..

וזאת על-מנת שתוכל להשתמש באופן חופשי וללא הגבלה בשירותים שמספק האתר www.fjord.co.il  כיום ובעתיד.

ככל ואינך מסכים למי מן התנאים הקבועים בתקנון, הינך נדרש לצאת מן האתר ולא לעשות כל שימוש במידע ובשירותים המצויים בו.

אחריותה של פיורד השקעות הינה בהתאם לחובות הזהירות ו/או חובות האמון מכוח היותה בעלת רישיון ובהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995. ​האתר מציע שירות של ייעוץ השקעות דיגיטלי,  במסגרת הוראה שפורסמה ע"י הרשות לניירות ערך לבעלי רישיון בקשר למתן שירותים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מיום 23.08.2016. 

 

האתר פועל בצורה מקוונת לרבות באמצעות שאלון איפיון צרכי לקוח. אלגוריתם ממוחשב בוחן את התשובות לשאלון ומעריך את רמת הסיכון המתאימה לגולש, לאחר סיום ההרשמה, תתבצע אלוקציה של נכסים מומלצים לתיק ההשקעות שלך. גולש המעוניין להשלים את תהליך ההרשמה ולקבל את פרטי הניירות והכמויות הרצויות , יחתום על הסכם ייעוץ השקעות וישלים את תהליך הרישום.

 מובהר כי מסרונים והודעות דואר אלקטרוני הנשלחים כחלק מהשירות והכוללים את המלצות ההשקעה, אינם מהווים "דבר פרסומת" כהגדרתו בחוק.

בעת שימושו באתר, הגולש מסכים ומאשר את תנאי מדיניות שמירת הפרטיות ואבטחת המידע של פיורד. פיורד רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לעדכן מדיניות זו מעת לעת ולפרסמה באתר. כמו כן, פיורד אינה מתחייבת, שהשירות הניתן באתר יהא חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, תקלות וכשלים אחרים, ולא תהא אחראית לנזק כלשהו ישיר או עקיף, שייגרם לגולש בשל כך.

פיורד אוגרת מידע אודות משתמשי האתר במטרה לשפר ולייעל את השירותים המסופקים על ידיה. ככל שתבחר לספק אותו מרצונך החופשי בעת הרשמתך לשירות, כגון: שם ושם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל וכו'. ההרשמה למערכת האתר מהווה הסכמת הגולש לשמירת המידע אודותיו במאגר המידע של פיורד. לרבות, שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון נייד, מספר תעודת זהות וכו' . יודגש, כי אין הגולש חייב למסור פרטים כלשהם אודותיו, אלא במידה והוא מעוניין בקבלת השירותים המוצעים באתר שדורשים מסירת מידע זה. 

פיורד רואה באבטחת המידע נושא בעל חשיבות עליונה, לכן נוקטת ככל שביכולתה באמצעים ובטכנולוגיות אבטחה מתקדמות במטרה להגן על המידע שקיבלה ממבקרי האתר- מניעת אובדן המידע, שינוי המידע ,זליגת המידע וכיו"ב. עם זאת, במקרים שאינם בשליטת פיורד ו/או הנובעים מכח עליון פיורד לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לגולש ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

פיורד לא תעשה שימוש בפרטייך האישיים אלא אם תתקבל  הסכמתך לכך בסמוך להזנת פרטיך במקום המיועד לכך בהרשמה או פניה לקבלת שירות מסוים דרך האתר. חשוב להבהיר כי על אף משנה הזהירות, השימוש בערוצי תקשורת השונים הכוללים , דואר אלקטרוני, אתר אינטרנט, SMS וכו', כרוך בסיכונים מיוחדים, לרבות התחזות ושימוש לרעה.

למרות האמור לעיל פיורד עשויה לפעול באמצעות משווקים שאינם עובדיה, ככל שהגולש הופנה על ידי צד ג', פיורד תהיה זכאית לחשוף מידע אודות הגולש לשותף השיווק.

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 רשאי כל גולש רשום לעיין במידע אודותיו, לעדכנו, לשנותו או למוחקו כליל בכל עת שיבחר, במסגרת זמינותו של האתר ומאגרי המידע בו.

 

לשם ביטחון מידע ומתן האפשרות לביצוע רכישות מאובטחות ללקוחותיה, פיורד עושה שימוש סליקת בספקי סליקת כרטיסי האשראי באמצעות ספקי סליקה מקובלים והמידע הפיננסי הקשור בכרטיסים אינו נשמר.

​המחירים המצוינים באתר כוללים מס ערך מוסף בשיעורו במדינת ישראל. 
 

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בקשר עם האתר והשירותים הניתנים בו, היא בבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו ועל פי דיני מדינת ישראל בלבד.

מובהר כי בכל השקעה, ישנה אפשרות להפסד ולא ניתן להבטיח תשואה כלשהי.

 ביטול השירות יכול להיעשות בכל עת, על ידי שליחת הודעת ביטול לכתובת Info@fjord.co.il. הביטול ייכנס לתוקף לאחר לאחר יום עסקים לאחר שנתקבל אצל פיורד. במקרה בו פיורד תהא מעוניינת לבטל מנוי לשירות, הודעת הביטול תיתן ללקוח ותיכנס לתוקף לאחר 7 ימי עסקים.

פיורד רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי האתר כולם או חלקם, לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר מידע ותכנים ללא שמירתם, ללא צורך בהודעה מוקדמת, בהסכמת הגולש או צד שלישי כלשהו.

​פיורד תהא רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, ושינויים אלה יהיו תקפים ממועד פרסומם.

bottom of page