top of page

האם עקום התשואה מאותת מיתון?

עקומת התשואה של אג"ח ארה"ב נחשבת לעתים קרובות לאחד האינדיקטורים המובילים ביותר עבור כלכלת ארה"ב, ועל כן גם לאינדיקטור מוביל עבור שוק המניות בארה"ב ובעולם.


חשוב לנו בתור משקיעים להבין מדוע עקומת התשואה חשובה כל כך. ובכן, הבנקים לווים כסף ומשלמים ריבית על פיקדונות בשיעורים של הקצה הקצר של עקומת התשואה (הריבית לטווח הקצר), ולאחר מכן הם מלווים כסף לצרכנים, בעלי בתים, ועסקים בקצה הארוך של העקום (ריבית לטווח ארוך).


אז מה קורה כאשר הריבית לטווח הקצר גבוהה משיעורי הריבית לטווח הארוך, כלומר כאשר עקומת התשואה מתהפכת? התשובה היא שמרווחי הריבית נטו מצטמצמים, הרווחים נופלים, ותמריץ הבנק להלוות כסף יורד. וכאשר הבנקים מלווים פחות, הפעילות הכלכלית נוטה לרדת.


הסבר זה, כמובן, הוא גרסה מזוקקת מאוד של האופן שבו עקומת התשואה משפיעה על הפעילות הכלכלית.


עקומת התשואה ככלי חיזוי אמין של מיתון כלכלי

למעשה, אם נחזור אחורה, נמצא כי מאז 1970 חווינו שבעה משברים וכולם קדמו עקום תשואה הפוך. הזמן שלוקח למיתון להתגבש לאחר היפוך עקומת התשואה משתנה לאורך ההיסטוריה, אבל זה בדרך כלל לא לקח הרבה זמן - 5 עד 17 חודשים בממוצע.


עקום התשואה מול המדד
דוגמא לתקופה הטרום משברית ב- 2007

אז איפה אנחנו עומדים היום? האם עקום התשואה מאותת למיתון?

במבט לאחור, אנו יכולים לראות כי עקומת התשואה כבר החלה להשתטח במהלך חמשת השנים האחרונות. המרווח בין הריבית ל -10 שנים לבין הריבית ל -3 חודשים עמד בתחילת שנת 2014 על כ -300 נקודות בסיס, וכעת ירד עד לרמה של 30 נקודות בסיס בתחילת פברואר 2019.


אנחנו עדיין לא נכנסנו לטריטוריה של "היפוך", אם כי לדעתנו, כל הסימנים מצביעים על עקומת התשואה בכיוון זה. אנו צופים כי עקומת התשואה תמשיך להשתטח ב -2019. לפדרל ריזרב יש תפקיד מרכזי בקביעת המהירות שבה תשתטח עקומת התשואה, שכן הם קובעים את הריבית בקצה הקצר של העקום. אמנם לאחרונה הפד הצביע על גישה מרוככת יותר במדיניותו להעלאת הריבית, היינו מצפים לעלייה נוספת בשיעור או שתי עליות מאוחר יותר השנה או בתחילת השנה הבאה.עקום תשואה
עקום התשואה הנוכחי - 27.2.19את שיעורי הריבית לטווח הארוך קצת יותר מסובך לחזות, אבל אנו צופים כי הציפיות האינפלציוניות הצנועות לטווח הארוך ישמרו על שיעורי ריבית לטווח הארוך דיי סטטיים. אנו לא באמת רואים תרחיש שבו הריבית ל- 10 שנים הולך תעלה מעבר ל -3% בשנת 2019.


לסיכום....

בסיכומו של דבר, הסיכון לעקום תשואה הפוך בשנת 2019 הינו גבוה ועולה, אך לא בהכרח מתרחש. וגם אם יקרה, ההיסטוריה מציעה לנו מרווח זמן עד המיתון הבא. בקיצור, זהו אינדיקטור חיזוי אולי הכי טוב מבין מכל האחרים, אבל נכון להיום לא ממש מאותת למיתון.

留言


bottom of page