מי המרוויחים הגדולים מעליות הריבית?


ריביות ופיקדונות

החלטת הפדרל ריזרב להעלות את הריבית בפגישת דצמבר 18-19 בשנה שעברה היתה מקור לבעיות בשוקי המניות. למעשה, כמעט כל גידול בשיעורי הריבית בשנה שעברה (היו ארבעה בסך הכל) התקבל בתנודתיות לטווח קצר - מתוך ראייה כי תם עידן הכסף הזול.


רבים טענו כי מדיניות הפד איננה אחראית (ביניהם הנשיא טראמפ בעצמו) כאשר כלכלת ארה"ב צומחת בקצב , רווחי ה- S & P 500 עולים קרוב ל -20%, ושיעור האבטלה קרוב לשפל של 50 שנה, מה אנחנו באמת מצפים שהפדרל ריזרב יעשה?


עליית הריבית הייתה מוצדקת - במיוחד משום שהפדרל ריזרב העלה את שיעור הריביות הנמוכים מרמות נמוכות היסטוריות. הרעיון ששיעור נייטרלי של 3% הוא מסוכן מוטעה, לראייתנו.