top of page

מי המרוויחים הגדולים מעליות הריבית?


ריביות ופיקדונות

החלטת הפדרל ריזרב להעלות את הריבית בפגישת דצמבר 18-19 בשנה שעברה היתה מקור לבעיות בשוקי המניות. למעשה, כמעט כל גידול בשיעורי הריבית בשנה שעברה (היו ארבעה בסך הכל) התקבל בתנודתיות לטווח קצר - מתוך ראייה כי תם עידן הכסף הזול.


רבים טענו כי מדיניות הפד איננה אחראית (ביניהם הנשיא טראמפ בעצמו) כאשר כלכלת ארה"ב צומחת בקצב , רווחי ה- S & P 500 עולים קרוב ל -20%, ושיעור האבטלה קרוב לשפל של 50 שנה, מה אנחנו באמת מצפים שהפדרל ריזרב יעשה?


עליית הריבית הייתה מוצדקת - במיוחד משום שהפדרל ריזרב העלה את שיעור הריביות הנמוכים מרמות נמוכות היסטוריות. הרעיון ששיעור נייטרלי של 3% הוא מסוכן מוטעה, לראייתנו.


על אף החשש מעלייה בשיעורי הריבית, יש מגזר אחד שהשתפר משמעותית בטווח הקרוב כתוצאה מכך: הפיננסים. שיעורי ריבית גבוהים יותר משמע שהבנקים יכולים לגבות יותר עבור ההלוואות שהם נותנים. ההפרש בין מה שהבנקים משלמים ללקוחות עבור פיקדונות ומה שהם גובים מהלווים עבור הלוואות ידוע גם כ -"שולי הרווח הנקי" של הבנקים. מרווחי ריבית גבוהים יותר משמעם רווחים גבוהים יותר עבור הבנקים.

XLF VS S&P500
ביצועי סקטור הפיננסים (בכחול) אל מול המדד בחודש האחרון

הבנקים האמריקאים כבר נהנים כיום משיעורי ריבית גבוהים יותר כי הם העלו את שיעורי הריביות על ההלוואות מהר יותר מאשר העלו את הריבית על הפיקדונות. למרבה הצער מה שטוב לבעלי המניות לא בהכרח חיובי עבור הלווים והמפקידים.


התשואה הממוצעת על חשבונות החיסכון נותרה יציבה ברמה של 0.09% מאז ינואר 2018, בעוד ששיעורי הריבית בכרטיס האשראי הממוצעים עלו ב -1.09% ל -17.41% (על פי Bankrate.com). ב - JPMorgan, למשל, הריבית הממוצעת על ההלוואות ברבעון הרביעי עלתה ב - 0.59% ל - 5.26%, בעוד שהשיעור הממוצע על הפיקדונות הנושאים ריבית עלה ב-0.37%, ל - 0.72% .2 בדוגמה זו, פער הריבית נטו גדל בכ 20- נקודות בסיס.


בנק אוף אמריקה רשם רווח והכנסות שחרגו מהציפיות, כאשר הרווחים בעסקי הבנקאות זינקו ב -52% ל -3.3 מיליארד דולר. ביחידת הצרכנים של ג'יי.פי מורגן, הרווח היה גבוה עוד יותר ב -4.33 מיליארד דולר, עלייה של 53%. חטיבת ההשקעות וההלוואות של גולדמן זאקס, הניבה הכנסות של 1.91 מיליארד דולר, שהם כ -550 מיליון דולר יותר ממה שצפו האנליסטים. סיפורים דומים הופיעו בבנקים גדולים אחרים, כמו וולס פארגו ופירסט ריפבליק.השורה התחתונה למשקיעים: שימו עין על עקום התשואה


עקום התשואה אג"ח ממשלת ארה"ב
עקום התשואה אג"ח ממשלת ארה"ב


בתום הרבעון הרביעי, פער התשואות - כפי שנמדד על ידי ההפרש בין האג"ח הממשלתיות ל -2 שנים לבין האג"ח ל -10 שנים - עמד על 0.19%, לעומת 0.24% בסוף ספטמבר וברמה הגבוהה ביותר מאז 2007 בעוד שעקום התשואה המשטתח משמעו בדרך כלל לכלכלה שמאיטה או אולי נכנסת לשלבי מיתון - ויכול לגרום להצטמצמות ברווחים עבור סקטור הפיננסים - נתון זה גם מתנגש עם כלכלת ארה"ב שצפויה לגדול בשיעור של מעל 2% ושיעור האבטלה שנותר ברמה נמוכה מבחינה היסטורית.


הבנקים נהנים ממרווחי ריבית גבוהים יותר לעת עתה, אך ככל שעקום התשואות ימשיך להשתטח, השוליים הללו יגיעו בסופו של דבר למכירות חיסול. על המשקיעים לפקח באופן פעיל על עקומת התשואה כמנגנון לקביעת משקל תיקי ההשקעות למגזר הפיננסי.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page