סקירה לחודש פברואר – השוק מפתח תסמיני קורונה


coronavirus, stock market


  • הזהב המשיך את המגמה המלווה אותו במהלך החודשים האחרונים ועלה באופן ניכר השבוע לשיא

חדש של השנים האחרונות.

  • תחזיות התמ"ג נחתכות ברחבי העולם בעקבות ווירוס הקורונה. הפחד, מתפשט מהר יותר מהווירוס עצמו.

  • תיקוני מחיר דראסטיים בשוק המניות בדרך כלל מגיעים בנקודות זמן בהן אתה הכי לא מצפה להם

  • נתונים כלכליים מעודדים נדחקו בצל הכותרות המרעישות על הווירוס.

  • יש מספר תפיסות שגויות הנוגעות לכלכלה העולמית שיש להעמיד על סדרן. בי