איך יראה העולם ביום שאחרי הקורונה?


היום שאחרי הקורונה

לאחר המשבר הפיננסי העולמי 2007-2009 חלפו כשש שנים בטרם התאוששה הכלכלה האמריקאית. כמה זמן תיקח ההתאוששות הכלכלית הזו?


מבט קצר על ההיסטוריה- עם בועת הטכנולוגיה משנת 2000 והמשבר הפיננסי בשנת 2008, ראינו מיתונים עמוקים ומחזוריים המבוססים על כשלים מערכתיים בשווקים הפיננסיים. לקיחת סיכונים רבה מדי הייתה מאפיין בולט בשני המשברים האחרונים.


בשנת 2020 המיתון התבסס על מרכיב חיצוני - המגיפה הפתאומית והבלתי צפויה - שהתרחשה כאשר הכלכלה הבסיסית עמדה ברמה גבוהה. שיעורי הריבית עלו אך עדיין נשארו נמוכים, לבנקים יתרות הון חזקות ושוקי האשראי עבדו בצורה חלקה והאינפלציה הייתה בשליטה. עם היסודות הכלכליים הללו לפני המגפה, ניתן היה לצפות באופן סביר שהתאוששות כלכלית זו תתרחש במהירות רבה יותר.


הבעיה העמוקה יותר

תוצאות הוירוס יצרו סדר כלכלי חדש. מעסיקים צמצמו כ -22 מיליון משרות בחודשי המגיפה הראשונים, בין רגע הצליחו להחזיר 12 מיליון משרות לאחר שהכלכלה נפתחה מחדש. אולם השבת 10 מיליון המשרות הבאות מציבה אתגר גדול בהרבה - אחד שי