top of page

עודף ביקושים, בעיה טובה או רעה?


עודף ביקושים

במיתון טיפוסי, משקי הבית מאבדים את פרנסתם ואחוזי האבטלה עולים, רמת ההכנסה הפנויה יורדת, הוצאות הצריכה יורדות, שוקי האשראי מתהדקים, והבנקים מנפיקים פחות הלוואות. התוצאה היא שהביקושים יורדים, כשפחות כסף הולך למוצרים ושירותים. אנחנו עדים בימים אלו להיפך הגמור. הכלכלה האמריקאית נמצאת בעודף ביקושים, האם זו בעיה טובה או רעה?


בארה"ב, שיעור האבטלה נע סביב 5%, ההכנסה הפנויה במגמת עליה ומשקי הבית עומדים על שווי חיסכון של כ-1.6 טריליון דולר. הסיבה לכך היא שהמגיפה לא יצרה מיתון טיפוסי, והיא גם לא גרמה לאירוע אשראי, משבר פיננסי או פגיעה במאזני משקי הבית. למעשה, מצבם של משקי הבית בארה"ב הוא היום טוב יותר מאשר היה להם בכל נקודה בהיסטוריה.


בואו נבחן מספר תרשימים. ראשית, ההכנסה הריאלית הפנויה (מתואמת לאינפלציה) עומדת על קרוב ל-16 טריליון דולר בארה"ב, אשר ברובה הגיעה מתוכניות התמריצים אך גם באמצעות העלאות שכר. היו דיווחים רבים על מחסור במקומות עבודה בארה"ב, אבל עובדים רבים גילו שהם יכולים בקלות להחליף עבודה תמורת שכר גבוה יותר. נואשים לאייש תפקידים, מעסיקים רבים העלו את השכר כתוצאה מכך. על פי נתוני משרד העבודה, השכר השעתי במגזר הפרטי עלה ב-4.6% בהשוואה לספטמבר שנה שעברה.הכנסה אישית פנויה (ריאלית)

הכנסה אישית פנוייה לנפש

עלייה בשכר, בשילוב עם חסכונות שנצברו, עליות בשוקי ההון ושוק הדיור בקצב החזק ביותר מזה עשור, יצרו שיאים חדשים בהון העצמי של משקי הבית בארה"ב.


שווי נקי של משקי הבית

שווי נקי של משקי הבית

לדעתנו, המניע הגדול ביותר מאחורי העלייה העצבניות בביקושים והמחסור בסחורות ושירותים הוא לא כשלים במדיניות או בעיות מערכתיות בשרשרת האספקה - זה שלכלכלת ארה"ב ולכלכלה העולמית פשוט אין את היכולת הנוכחית לעמוד בביקושים. וזו בעיה טובה.


הצרכנים מראים מעט סימנים של האטה. ההוצאה הקמעונאית מותאמת האינפלציה זינקה ב-14% בשנתיים האחרונות, שהיא העלייה הגדולה ביותר משבע השנים הקודמות ביחד. המכירות הקמעונאיות עלו ב-13.9% בספטמבר לעומת שנה קודם לכן, והמכירות בחנויות קמעונאיות, מסעדות ואונליין עלו בכמעט 1% לחודש. המומנטום הוא הוצאות - בשבוע הראשון של אוקטובר, ההוצאה הקמעונאית עלתה ב-8.8% בהשוואה לשבוע הממוצע בספטמבר.


הוצאות הצריכה של ארה"ב: עדיין בשיא של כל הזמנים


הוצאות הצריכה של ארה"ב: עדיין בשיא של כל הזמנים או קרוב

למען ההגינות, ל'בעיה הטובה' של עודף ביקושים אין סוף טוב אוטומטי. בעיות מתמשכות בשרשרת האספקה עלולות להוביל להמשך עליית המחירים, מה שעלול להרתיע את הצרכנים ולגרום לירידה בצריכה ברבעונים הבאים.השאלה היא מה עלול לקרות קודם: האינפלציה תבריח את הצרכנים, או שהתאגידים והכלכלה העולמית ירחיבו את הקיבולת ובסופו של דבר ידביקו את פערי הביקוש.


בשורה התחתונה

הצרכן האמריקני נמצא בעמדה חזקה מבחינה היסטורית, ואנ טוענים ששפע המזומנים הנוכחי בכלכלת ארה"ב הוא גורם מכריע בבעיות שרשרת האספקה. במילים פשוטות, יש כל כך הרבה ביקוש שההיצע לא יכול לעמוד בקצב. בעיניינו זו בעיה טובה. מצבם הפיננסי של הצרכנים בארה"ב לא צפוי להשתנות באופן משמעותי בששת החודשים הקרובים לערך - אם כבר, הוא עשוי להשתפר עוד יותר ככל שיותר אזרחים יחזרו לשוק העבודה והשכר ימשיך לעלות. בינתיים, תאגידים ורשתות צפויים למצוא דרכים יצירתיות להדביק את פערי הביקוש , מה שאמור לגרום להמשך עלייה בהוצאות. בעיה טובה, עם תוצאה טובה.

Comments


bottom of page