top of page

כוננות ספיגה בשווקים - סקירה 23.12.18

מדד ה- S & P 500 ירד ביום שישי ב -2.1%, כאשר גבר חוסר הוודאות סביב שורה של נושאים, בראשם פוליטיקה ומסחר, המשיך לספק הצדקה להפחתת הסיכון. ירידה במדד ה -( Dow Jones -1.8%), מדד הנאסד"ק (-3.0%) והראסל 2000 (-2.6%), נרשמה ירידה ניכרת בהפסדים השבועיים בשיעור של 6.9%, 8.4% ו - 8.2% בהתאמה.


בצד החיובי

פרשנויות מרגיעות בשוק הגיעו מניו יורק, מצד נשיא הפד ג 'ון ויליאמס. מר ויליאמס ציין כי הפד מקשיב לשוק וכי נתיב הפעילות בשנת 2019 הוא "גמיש".

- מנגד, מאמצי ההתאוששות, נפגשו שוב עם מכירת אגרסיביות שהניעו את השוק עוד יותר לתוך הטיריטוריה השלילית. אכזבה מחוסר היכולת לייצר "ריבאונד" בטווח הקצר הביאה למעשה לשביתה של קונים שהכבידה על המדדים.


כמה כותרות מדכאות

(1) איום של השבתה חלקית של הממשלה בשל מחלוקת על מימון הגבולות.

(2) דו"ח שהתפרסם לקראת סוף היום מצא כי דיירקטור של המועצה הלאומית למסחר מטעם הבית הלבן - פיטר נברו אמר כי יהיה קשה להגיע להסכם עם סין ב 90 ימים כפי שנקבע.


כל 11 הסקטורים של ה- S & P 500 הסתיימו בטיריטוריה שלילית עם שירותי התקשורת (-3.1%), טכנולוגיית המידע (-3.0%), (consumer discretionary -2.6%) הממד שהוביל את הירידות הוא הדאו.


ומה קורה עם שוק האג"ח?

התשואה על אג"ח ארה"ב ל-2 שנים ירדה ארבע נקודות בסיס לרמה של 2.63%, והתשואה של 10 שנים לא השתנתה ברמה של 2.79%.


סקירת הנתונים הכלכליים

ההכנסות האישיות עלו ב -0.2% לעומת חודש נובמבר (צפי 0.3%). ההוצאה האישית עלתה 0.4% (צפי 0.3%). מדד הצריכה הפרטית PCE עלה 0.1% (צפי 0.0%) ואילו מדד הליבה של ה-PCE, אשר כולל מזון ואנרגיה, גם גדל 0.1% (צפי 0.2%). המסקנה העיקרית מהדו"ח היא כי האינפלציה ממשיכה להיות מתחת ליעד בטווח הארוך של הפדרל ריזרב אשר עומד על 2.0%.


הזמנות מוצרים ברי קיימא עלו ב -0.8% בנובמבר (צפי 1.7%) לאחר ירידה מתונה של 4.3% (מ -4.4%) באוקטובר. בנטרול תחבורה, ההזמנות ירדו ב -0.3% (צפי + 0.3%) לאחר עלייה של 0.4% (מ -0.1%) בחודש אוקטובר.המסקנות העיקריות מהדו"ח הן כי ההשקעה העסקית הייתה חלשה, עם עדות לירידה של 0.6% בהזמנת הסחורות הלא-ביטחוניות, למעט מטוסים. כמו כן, ירידה של 0.1% במשלוחים של אותם סחורות משמשת כאינדיקציה שלילית בתחזיות התמ"ג לרבעון הרביעי.


האומדן השלישי לתמ"ג ברבעון השלישי הראה ירידה כלפי מטה ל -3.4% מ -3.5% (צפי של 3.5%), ותיקון כלפי מעלה למחירי התוצר ל -1.8% לעומת 1.7%. המסקנה מן הדו"ח היא שקצב המכירות הסופי גדל בקצב האטי ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2016.


מדד מישיגן לסנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן נסגר ב 98.3 עם הקריאה הסופית בדצמבר (צפי 97.5) לעומת קריאה ראשונית של 97.5 והקריאה הסופית של 97.5 בנובמבר. זה נותר בממוצע של 98.4 לשנת 2018, אשר הייתה השנה הטובה ביותר מאז שנת 2000. המסקנה העיקרית מהדו"ח היא שהסנטימנט לא נבלע בהפסדי שוק המניות; עם זאת, הציפיות היו קצת יותר מתונות בתוך חששות מתפתחים ממיתון גלובלי.


ביצועי המדדים מתחילת השנה

מדד הנאסד"ק 8.3% -

הדאו ג 'ונס 9.2% -

מדד S & P 500 -9.6%

ראסל 2000 15.7%-

댓글


bottom of page